InSymbol

Insymbol.nl

1 + 1 = 3

IT TAKES A VILLAGE TO SUCCEED

– Orca medicine

Ieder mens heeft unieke talenten. Door mensen in hun kracht te zetten en dit unieke potentieel ruimte te geven krijg je meerwaarde in teams: het geheel is tot grotere prestaties in staat dan de afzonderlijke individuen waar kunnen maken. De welbekende 1 + 1 = 3.

INZICHT GEEFT UITZICHT

Als Interim Manager bied ik tijdelijke hulp met betrekking tot medewerkerstevredenheid en procesinrichting. Ik help zaken op de rit te krijgen met als einddoel:

Mentaal fitte medewerkers die met trots over het bedrijf spreken, die weten wat er van hen verwacht wordt en die zich inzetten voor het hoogst haalbare resultaat.

Wat is er nodig om een team optimaal te laten functioneren?

Het doel moet duidelijk zijn

Wat verwacht je van het team? Wat wil je dat het team bereikt en op welke wijze wil je dat de teamleden hun werk uitvoeren?

De 'Why' van de organisatie moet bekend zijn

Om betrokken medewerkers te hebben, is het allereerst van belang dat ze zich kunnen committeren aan het hogere doel van het bedrijf. Waar dragen ze aan bij? Waar staan ze voor op ’s ochtends vroeg?

De politieke agenda's moeten van tafel

De omgeving moet veilig zijn. Leer van en met elkaar en onderken dat eenieder verschillende talenten heeft. Statusgevoeligheid en haantjesgedrag blokkeren een open, lerende cultuur en dienen niet het bedrijfsbelang. Een veilige omgeving is een voorwaarde om het maximale potentieel ruimte te geven om te ontplooien.

Vanuit mijn visie kan ik bijdragen om deze voorwaarden te scheppen.

Vraagstukken waar je aan kunt denken:

  • Er moet een nieuw team opgezet worden, hoe trek ik de juiste mensen aan en hoe zorg ik dat het een team wordt in plaats van een groep individuen?
  • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers zich betrokken voelen bij de bedrijfsmissie?
  • Wij zijn een jong bedrijf en hebben hulp nodig om onze werkprocessen efficiënt in te richten.
  • Ons bedrijf gaat door veel veranderingen heen, hoe zorg ik dat mijn medewerkers daarin mee kunnen komen?
  • Hoe richt ik een beoordelingscyclus in gericht op mijn kernwaarden?

Mijn aanpak:

  • Allereerst luister ik naar de belanghebbende medewerkers. Zij ervaren dagelijks wat er wel en niet goed gaat, waar ze blij van worden of waar ze tegenaan lopen.
  • Op basis van de informatie en inzichten creëer ik een strategie om de gewenste uitkomst te bereiken. Geheel volgens mijn visie, niet in mijn eentje op mijn eigen eiland, maar mét de relevante mensen.
  • Dan is het zaak om de strategie te implementeren. Stap voor stap, continu helder communicerend.
  • Aan het eind van de opdracht zorg ik voor een goede overdracht. Eventueel, wanneer gewenst en van toepassing, begeleid ik de nieuwe manager in een individueel coachings traject om de nieuwe werkwijze vast te kunnen houden.

Het schaap met 5 poten bestaat!

Als je helder hebt wat er moet gebeuren, hoe je wilt dat dit gebeurt en waarom het moet gebeuren, kun je bepalen welke vaardigheden er nodig zijn. Het schaap met 5 poten is over het algemeen niet verenigd in een enkel individu. En dat is nu juist het mooie van een team! Nu kun je de verschillende vaardigheden samenbrengen en met elkaar het gezamenlijke doel bereiken.

Wat geldt voor de samenwerking tussen individuen in teams geldt ook op grotere schaal tussen verschillende afdelingen in een organisatie. Hoe beter de onderlinge samenwerking, hoe beter het bedrijfsbelang gediend wordt.

TARIEVEN

Mijn tarief hangt samen met de inhoud en duur van de opdracht en varieert van 80,- tot 110,- euro per uur exclusief BTW. Ik maak graag een offerte op maat nadat we de opdracht doorgesproken hebben.